Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Netways Europe hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de volgende manieren creëren wij waarde op economisch (profit), ecologisch, (planet) en sociaal (people) gebied:

CO2 Neutraal

Sinds UPS in 2006 de mogelijkheid bood om CO2 compensatie aan te kopen, worden alle producten CO2 Neutraal verzonden. Zowel de import- als de klantzendingen.

Recycling

Waar mogelijk vindt hergebruik van materialen plaats, of er worden nieuwe producten van gerecycled materiaal gebruikt voor bijvoorbeeld de verzending.

Micro financiering

Netways Europe ondersteunt maandelijks OXFAM NOVIB en wel specifiek voor microkredieten in Afrika.

Energiezuinige producten

Onze productlijnen behoren tot de energiezuinigste in de branche. We hechten veel waarde aan de bijdrage om energiezuinige datacommunicatie te laten bijdragen aan een veiligere en schonere wereld.

Wij steunen Oxfam Novib met het mogelijk maken van microfinanciering.

Neem contact op voor meer informatie