GreenLAN®

GreenLAN®, is een, deels op passieve componenten gebaseerd, glasvezel concept t.b.v. netwerken in gebouwen, campus omgevingen, bedrijfsterreinen en niet te vergeten I.o.T. (Internet of Things) omgevingen. Het is qua concept en technologie bij uitstek de infrastructuur van keuze die in hoge mate zal bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van elke bedrijven ongeacht de omvang.

Om optimaal in te spelen op de steeds groter wordende vraag naar oplossingen met de focus op “duurzaamheid” heeft Netways Europe een infrastructureel concept ontwikkeld dat onder de geregistreerde naam GreenLan® op de markt is gebracht. Duurzaamheid is het streven om de voor milieu en grondstoffen nadelige gevolgen van menselijke activiteiten terug in balans te brengen.

Met dit in het achterhoofd heeft Netways tijdens de ontwikkeling van GreenLan® o.a. gekeken naar de volgende aspecten:

 • energiegebruik,
 • het niet toepassen van schaarser wordende grondstoffen,
 • de milieu effecten ervan ook tijdens de implementatie,
 • de mate waarin de toegepaste componenten na gebruik een belasting vormen voor het milieu en de mogelijkheid tot hergebruik.

Met de introductie van GreenLan® doet duurzaamheid zijn intrede in lokale netwerken.

Ondanks dat alles om ons heen in snel tempo veranderd valt op dat het vaste netwerk in de afgelopen 15 jaar zeker qua topologie nauwelijks is veranderd. Het enige dat eigenlijk fundamenteel is veranderd is de bandbreedte. En dat terwijl voor andere segmenten van de datacommunicatie wel energiezuinige, goedkopere en eenvoudigere technologieën ontwikkeld werden om bij te dragen tot een “groenere”  omgeving.

Belangrijkste kenmerken van het concept zijn:

 • Cloud based
 • Centraal Beheer
 • Web-based management
 • End to end single fiber based
 • Redundantie
 • Zero touch provisioning user units
 • Flexibiliteit
 • Security

 GreenLan® is een deels op passieve componenten gebaseerd, glasvezel concept t.b.v. netwerken in gebouwen, campussen, bedrijfsterreinen maar zeker ook voor als “snelweg” binnen I.o.T. (Internet of Things) omgevingen. Het is qua concept en technologie dan ook bij uitstek de infrastructuur van keuze die in hoge mate zal bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van elke bedrijven ongeacht de omvang.

De onderliggende technologie wordt reeds op grote schaal toegepast in glasvezel netwerken wereldwijd. Hier is het bekend onder het begrip F.t.t.H. (Fiber to the Home).

Een van de belangrijkste kenmerken van deze technologie is dat de kern van het netwerk bestaat uit passieve componenten die niet alleen geen stroomvoorziening nodig hebben maar ook geen specifieke eisen stellen aan de omgeving waar ze geplaatst zullen worden. In basis maakt GreenLan® gebruik van hetzelfde type componenten dat al jaren wereldwijd binnen F.t.t.H. projecten worden toegepast, aangevuld met een aantal specifieke, op bedrijfsnetwerken gerichte, componenten en softwaretools zonder dat er t.o.v. het “traditionele” netwerk ingeboet zal worden op functionaliteit.

Naast vele andere is een van de belangrijkste voordelen van GreenLan® dat het end to end gebruik maakt van slechts 1 glasvezel. Hierop zijn, in elke gewenste combinatie, bandbreedtes van 10Mbps tot 200Gbps mogelijk en is er bij zich veranderende eisen en/of wensen nog meer mogelijk.

Naast en door de eenvoud van infrastructuur kent het concept o.a. ook nog de volgende voordelen:

 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Minder stoomverbruik
 • Minder fysieke ruimte door beperkte afmeting en gewicht
 • Toekomstvastheid
 • Afstanden van km in plaats van meters
 • Mobiliteit
 • Lage Latency

Graag bespreken wij de toepasbaarheid van dit concept binnen uw projecten.

Neem contact op voor meer informatie