Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Netways Europe bv, statutair gevestigd te Houten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane transacties, tenzij schriftelijk door ons uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. In gevallen, waarin op sommige punten van de Algemene Voorwaarden is afgeweken, blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

Neem contact op voor meer informatie